Project: Gouden Zorgkaart Nederland

Het lokale aanbod van de zorg is soms zelfs voor een wijkverpleegkundige of casemanager moeilijk te vinden, laat staan voor iemand die helemaal niet thuis is in de zorgbranche.

  • Informatielinks naar lokale organisatie overstijgende zorg & welzijnsdiensten in elke gemeente in Nederland.
  • Informatie die niet door computers, maar door mensenwerk wordt verzameld.
  • Deeplinks: links die direct naar de dienst verwijzen en niet naar de hoofdpagina van de organisatie.

Voor wie?

Wijkverpleegkundige, Thuiszorgmedewerkers, Maatschappelijk werkers, Vrijwilligers, Mantelzorgers, Senioren