Active Info - Dé Participatiespecialist voor Zorg en Welzijn

Wij zijn meesters in het bevorderen van participatie. Informatievoorziening aan en activering van doelgroepen is onze expertise.

Noem eens een voorbeeld

Het Active Info Participatieteam verhoogt de klanttevredenheid (gemeten via de CQ index of ZorgKaartNederland) van mantelzorgers van dementerenden.

Hoe?

We werken volgens de participatieladder van Verburgt

  • informatie bieden van hoge kwaliteit
  • inzetten, onderhouden, faciliteren van participatie tools
  • inspraak in content door clientenraden en/of burgers
  • bevragen van familie / burger / medewerker / client
  • ondersteunen van (burger) initiatieven

Meer weten? Vraag een demo aan:

Naam en organisatie:
Telefoonnummer:
E-mail:*
Neem contact met mij op over: